Krachtige branding politieke partij Samen Waalwijk
Nieuwe site Samen Waalwijk

Krachtige branding politieke partij Samen Waalwijk

Een nieuwe lokale politieke partij oprichten dat is niet niks! Of Cool Clogs daarbij wilde helpen op het gebied van communicatie? Het antwoord op die vraag was natuurlijk; ‘ja’. En zo startten we in 2021 met de uitwerking van de branding voor de nieuwe politieke partij Samen Waalwijk.

Branding traject, we starten met een goed gesprek

Het branden van een nieuw bedrijf, product, dienst of in dit geval een nieuwe politieke partij begint altijd met een goed gesprek. In dit gesprek hebben we het over de achterliggende gedachte, de ‘why’. Wat wil de partij bereiken, waarom, welke boodschap willen ze overbrengen aan de Waalwijkse burgers en waarom moet iedereen stemmen op Samen Waalwijk. Voordat wordt gestart met de vormgeving is er dus aandacht voor de inhoud, het verhaal. Hoe duidelijker dit verhaal is, hoe beter dit kan worden vertaald naar beeld en tekst.

Vormgeven logo Samen Waalwijk

De naam Samen Waalwijk geeft al aan dat het gaat om het Samen doen, Samen veranderen, Samen het verschil maken. Maar ook Samen anders zijn, Samen er zijn voor elkaar. Want alleen Samen kunnen we het maken! Samen Waalwijk is een politieke partij voor de gemeente Waalwijk. Dit betekent dat het niet alleen gaat om Waalwijk maar ook om Sprang-Capelle en Waspik.

De randvoorwaarden voor het nieuwe logo waren dat de 3-eenheid van de 3 kernen hierin naar voren moest komen, zonder het verlies van de eigenheid. En elke kern even belangrijk. Het logo moest menselijkheid uitstralen met gebruik van natuurlijke kleuren. Woorden als vanzelfsprekend, rustig toegankelijk, respectvol, vriendelijk, duidelijk, krachtig en herkenbaar vormden de basis voor het logo en de nieuwe huisstijl van Samen Waalwijk.

Logo Samen Waalwijk
Visitekaartje Samen Waalwijk
Visitekaartje Samen Waalwijk-2

Maak er een punt van!

Om actief met burgers in gesprek te gaan en niet vanachter een bureau dingen te regelen wil Samen Waalwijk dat je er een punt van maakt. Dus wanneer je een idee hebt, wanneer er een probleem is in jouw buurt of wanneer je jezelf ergens zorgen over maakt; laat het Samen Waalwijk weten. Zij maken er een punt van! De 3 puntjes onder de naam geven dit weer. De gekozen kleuren zijn, rustig maar toch ook krachtig. Vriendelijk en respectvol. Een duidelijke visie die door het logo en de partij wordt uitgedragen.

Deze slogan vormt ook de basis voor de verkiezingscampagne waarvoor ook flyers en posters zijn vormgegeven.

 

Het logo toont 3 gestileerde personen, elk in een eigen kleur (eigen identiteit) en allemaal even groot (en dus even belangrijk). De 3 personen zijn met elkaar verbonden en symboliseren de 3 kernen: Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik. Oftewel Samen Waalwijk. Iedereen in de gemeente heeft iets te zeggen en heeft inspraak.

Website met duidelijk verhaal

Na de ontwikkeling van het logo en het visitekaartje is gestart met de uitwerking van de website. Cool Clogs werkt met het principe; ‘content first’. Dit betekent dat de site tekstueel volledig is uitgewerkt alvorens wordt gestart met de bouw van de site.

De teksten van de site zijn geschreven in voor iedereen begrijpelijke taal. De boodschap van de partij wordt duidelijk overgebracht en de site laat zien waar en wanneer de mensen van Samen Waalwijk te spreken zijn.

Website branding Samen Waalwijk

Persberichten en overige communicatie

Alle persberichten en overige communicatie gaan eerst langs Cool Clogs. De teksten worden doorgekeken en herschreven wanneer nodig. Er wordt altijd gekeken of het bericht aansluit bij de algemene boodschap die Samen Waalwijk over wil brengen. Als communicatie adviseur van Samen Waalwijk is Cool Clogs de vraagbaak voor alle communicatie van de partij. Vanuit adviserende en uitvoerende rol helpt Cool Clogs de nieuwe partij een duidelijk gezicht te geven.

Samen met campagneleider Peter Monsieurs wordt de planning in de gaten gehouden en wordt ervoor gezorgd dat alle communicatiemiddelen tijdig en op de juiste manier worden ingezet. Hierbij hoort ook de inzet van social media, het bijhouden van de online agenda, het tijdig aanleveren van verkiezingsmaterialen bij de gemeente, etc.

Verkiezingscampagne Samen Waalwijk

Op het moment van schrijven van dit artikel zitten we aan de start van een actieve verkiezingscampagne waarbij Samen Waalwijk zowel online als offline persoonlijk aanwezig is in de 3 kernen. Deze bevlogen en betrokken inwoners van Waalwijk hebben de mouwen opgestroopt en willen in maart de grootste partij van Waalwijk zijn. Door het anders te doen, door de politiek geen ver-van-mijn-bedshow te laten zijn, door naar de burgers toe te gaan en naar hen te luisteren, door actief deel uit te maken van de gemeenschap!

Krachtige branding ook voor u!

Een goede branding vormt de basis voor deze nieuwe politieke partij. Cool Clogs is erg trots hier onderdeel van uit te mogen maken en eens een kijkje te mogen nemen in de politiek. Bent u voor uw bedrijf, product of dienst ook op zoek naar een krachtige branding. Branding die perfect laat zien wat u over wilt brengen? Laten we dan eens samen koffie drinken! En bespreken wat Cool Clogs daarin voor u kan betekenen. Bel (0416 854 447) of stuur een mail (mirella@coolclogs.nl).

Andere berichten